• +387 37 961 131

Oprema za pakovanje i dostavu hrane

Uloga ambalaže je da zaštiti proizvod od raznih fizičkih, mehaničkih, toplotnih i drugih mogobrojnih uticaja, ali isto tako uloga ambalaže je da omogući bezbjedan transport/distribuciju proizvoda. Pored toga, ambalaža igra važnu ulogu u sprovođenju marketinških aktivnosti. Menadžeri prodaje koji su upoznati sa 4P marketing konceptom svjesni su činjenice da dizajn pakovanja ponekad može biti važniji od samog proizvoda.

Ako bismo željeli da izvršimo podjelu ambalaže, to bismo mogli uraditi na više načina:

 • ambalaža se može dijeliti prema namjeni, odnosno funkciji koju obavlja
 • ambalaža se može dijeliti prema stepenu upotrebe (jednokratna i višekratna upotreba)
 • ambalaža se može dijeliti prema obliku (folije, kutije, kese, tacne, čaše)
 • ambalaža se može dijeliti prema materijalu od kojeg je napravljena.

Za nas i naše klijente najbitnija je ova posljednja podjela, odnosno podjela prema materijalima od kojih je ambalaža napravljena:

 • PET ambalaža
 • PP ambalaža
 • OPS ambalaža
 • Ambalaža od stiropora
 • Papirna ambalaža
 • Aluminijska ambalaža

PROIZVODI

Unaviva d.o.o.

 • Dr. Irfana Ljubijankica br. 87
 • 77000 Bihac
 • Bosna i Hercegovina

 • Telefon: +387 37 961 131
 • Mobitel: +387 61 419 543

 • info@unaviva.ba
 • prodaja@unaviva.ba